Tööjõurent on loodud, et olla abiks ettevõtjale. Leiame sobiva töötaja või töötajad, kes vastavad teie esitatud nõudmistele.

Meie poolt kõik juriidilised dokumentatsioonid (näit: tööviisad), kindlustused ning muud kokkulepitud lahendused.

Renditöö puhul on tegu kolmepoolse suhtega. Kui klassikalises töösuhtes osaleb kaks poolt – töötaja ja tööandja –, siis renditöö puhul osaleb kolmanda osalisena kasutajaettevõtja. Renditöösuhtes sõlmib tööandja ehk rendiagentuur renditöötajaga töölepingu, mille alusel saadetakse renditöötaja tegema ajutiselt tööd kolmanda isiku ehk kasutajaettevõtja juurde viimase juhtimisel ja järelevalve all. Rendiagentuur ja kasutajaettevõtja sõlmivad omavahel võlaõigusliku kokkuleppe, mis nendevahelist koostööd reguleerib.

Tööjõurent on mõeldud ettevõtjale, kes ei soovi töötajaid värvata, ning samuti väiksematele ettevõtetele, kes on võitnud hanke, kuid kellel endal ei ole piisavalt töötajaid, et suurenenud töömahuga toime tulla. Tööjõurendi kasutamisel jäävad kõik personaliga seotud toimingud rendifirma kanda. Ettevõttel jääb seega rohkem aega tegeleda oma põhitegevusega.

SAADA PÄRING